Simpc

Tướng thuật căn bản

Picture


Tác giả: simonphamcong@gmail.com
Quyển sách này được viết ra và phổ biến miễn phí trên mạng. Không có sách in.


NỘI DUNG SÁCH
MỞ ĐẦU
    Tại sao có cuốn sách này?
    Đường hướng trình bày của cuốn sách.
    Những khó khăn khi học tướng và các kiến thức hỗ trợ
PHẦN I: TÌM HIỂU VỀ CON NGƯỜI
    1.    ĐỊNH VỊ CÁC PHẦN TRÊN MẶT
    2.    BẢN ĐỒ CÁC NIÊN VẬN.
    3.    ĐƯƠNG SỐ SINH RA VÀ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO?
    4.    TRÍ NĂNG ĐƯƠNG SỐ RA SAO
    5.    LỰA CHỌN CỦA ĐƯƠNG SỐ CÓ HỢP LÝ KHÔNG?
    6.    HOẠT LỰC CỦA ĐƯƠNG SỐ RA SAO?
    7.    SỰ HƯỞNG THỤ VÀ THAM VỌNG
    8.    LUẬN VỀ VÓC DÁNG, THẦN THÁI (PHONG THÁI) VÀ GIỌNG NÓI
            (Chỉ là bàn luận thôi, không phải là đầy đủ.)
          a.Những nét đại cương về thân thể
          b. Xương đầu.
          c. Thần thái
          d. Giọng nói:
PHẦN II: BÀN VỀ CÁC BỘ VỊ
    1.    ẤN ĐƯỜNG, MŨI VÀ QUYỀN.
    2.    TRÁN
    3.    MÀY, MẮT VÀ LỆ ĐƯỜNG
    4.    NHÂN TRUNG, MIỆNG.
    5.    HÀM VÀ CẰM.
    6.    TAI
    7.    KHÁI QUÁT VỀ CÁC CUNG
PHẦN III: XEM VẬN HẠN
    1.   Xem niên vận
    2.   Xem khí vận
    3.   Tính toán thời điểm xảy ra một sự kiện.
LỜI KẾT

PHỤ LỤC
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ SÁCH NÀY ĐÃ ĐĂNG TRÊN CÁC FORUM LÝ SỐ
  1. Về chuyện cải sửa số mệnh
  2. Một số câu hỏi khó chịu
  3. Lý trong tướng số
  4. Về phật giáo
  5. Bàn về hạnh phúc
  6. Linh hồn là gì?
  7. Những nghi ngờ về khả năng của phân tích chữ viết
  8.  Các tiểu xảo của ông đồng bà cốt


Các bạn có thể tải sách (dạng .prc) tại đây: 
download
Sách được viết dưới dạng file.prc. Để đọc được sách này máy tính của các bạn phải được cài đặt phần mềm đọc file.prc.
Tải phần mềm đọc file.prc tại đây:

download